Grattis Åsa och Skaybackens Ulac till godkänd uppkörning

Grattis Åsa och Skaybackens Styx till godkänd bombhund 

Grattis Johan och Skaybackens Saike till ett fantastiskt resultat i Paderborn WUSV Universalsieger 2016

Grattis Anders och Skaybackens Ulac till godkänd tjänstehund
Grattis Anders och Skaybackens Ulac till godkänt BH prov

Grattis Åsa och Skaybackens Styx till godkänt BH-prov
Grattis Åsa och Skaybackens Styx till godkänd tjänstehund


Grattis Johan och Skaybackens Saik till Cert i IPO III
Grattis Johan och Skaybackens Saik till uppflyttning till IPO III
Grattis Johan och Skaybackens Saik till uppflyttning till IPO II
Grattis Johan och Skaybackens Utor till godkänt BH prov
Grattis Johan och Malin med Skaybackens Saik till resultatet på Lövsätra
Grattis Johan och Malin med Skaybackens Saik till Universalsieger 2015 (Hanar)

Grattis Ewa och Skaybackens Unya till LPI